Giảng viên Khoa Ngữ văn Huỳnh Chương Hưng

huynh-chuong-hungTHÔNG TIN CÁ NHÂN

– Họ tên: Huỳnh Chương Hưng

– Ngày sinh: 6.11.1958

– Nơi sinh: Bình Định

– Quê quán: Bình Định

– Địa chỉ hiện nay: 28 Hoàng Hoa Thám, Quy Nhơn

– Tốt nghiệp ĐH Tổng hợp TPHCM, chuyên ngành Hán Nôm, năm 1981

– Giảng viên Khoa Ngữ văn, Đại học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh từ năm 1982 – 1986.

– Giảng viên Khoa Ngữ Văn, trường Đại học Quy Nhơn từ năm 1986 đến nay.

Liên hệ Giảng viên Huỳnh Chương Hưng qua Facebook, Website: Huỳnh Chương Hưng